INiEP proponuje współpracę w zakresie:

  • konsultacji, doradztwa ekspertów zajmujących się tematyką Niemiec i Europy Północnej.
  • organizacji konferencji i debat z udziałem ekspertów z Polski, Niemiec i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  • wsparcia dla przedsiębiorców: możliwości rozwoju przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim.
  • wsparcia dla lekarzy: możliwości rozwoju zawodowego polskich lekarzy w Niemczech.
  • doradztwa dla samorządów polska i niemiecka administracja w zjednoczonej Europie – możliwości współpracy
  • wsparcia dla młodzieży: możliwości wspólnych działań polskiej i niemieckiej młodzieży.
  • organizacji wystaw polskich artystów w Niemczech i niemieckich w Polsce.
  • realizacja badań społecznych pogranicza polsko-niemieckiego.